Casos d'èxit

Aragó 479 – Planta Baja

Ubicació: Barcelona

Disseny: QDE

Direcció facultativa: QDE

Aragó 479 – Planta Baja

Habitatge situat en el carrer Aragó de Barcelona

Reforma integral

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada peatonal de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten al aparcament subterrani de la macro-comunitat. S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i la impermeabilització en mal estat.

Minimalisme i qualitat

Posteriorment es procedeix a la impermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble làmina asfàltica la primera de betum polimèric plastòmer de 3kgs/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punzonat no teixit.

Posteriorment es realitzen nous canals de recollida d'aigües i nivelació de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Aragó 479 – Planta Baja