Casos d'èxit

Camèlies

Ubicació: Barcelona
Disseny: QDE
Direcció facultativa: QDE

Camèlies

Habitatge situat en el barri barcelonès de Gràcia

Rehabilitació

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada de vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten a l'aparcament subterrani de la macro-comunitat.

S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i l'impermeabilització en mal estat.

Interiorisme

Posteriorment es procedeix a l'mpermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble llàmina asfàltica la primera de betum polimèric plastòmer de 3 kgs/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punzonat no teixit. Després es realitzen nous canals de recollida d'aigües i nivelació de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Camèlies