Casos d'èxit

Camèlies A

Ubicació: Barcelona

Disseny: QDE

Direcció facultativa: QDE

Camèlies A

Habitatge situat en el barri de Gràcia de Barcelona

Rehabilitació

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada peatonal de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten al aparcament subterrani de la macro-comunitat.
S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i la impermeabilització en mal estat.

Interiorisme

Posteriorment es procedeix a la impermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble làmina asfàltica, la primera de betum polimèric plastòmer de 3kgs/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de fieltre de polièster punzonat no teixit.

Posteriorment es realitzen nous canals de recollida d'aigua i nivelació de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Camèlies A