hotel arts | barcelona

Hotels

Ubicació: Barcelona

Diseny: QDE

Direcció facultativa: QDE

Hotel ARTS
Barcelona

Prestigiós hotel situat a la costa de Barcelona

Filtracions

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada de vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten l'aparcament subterrani de la macro-comunitat. S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i la impermeabilització en mal estat.

Armadura

Posteriorment es procedeix a la impermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble làmina asfàltica la primera de betum polimèric plastómero de 3 kgs / m2. A continuació, vam realitzar l’armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punxonat no teixit.

Posteriorment es realitzen noves canals de recollida d’aigües i anivellament de la superfície per aplicar un paviment continu de formigó imprès

Rehabilitació integra del paviment

Els millors projectes que d'inici a fi

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de respondre a la teva sol·licitud.