Casos d'èxit

Pavelló Cocoon

Ubicació: Centre Comercial La Maquinista

Disseny: Saguez & Partners

Direcció facultativa: Indus Ingenieria y Arquitectura SA

Pavelló Cocoon

Zona de descans de La Maquinista

Zona de descans

El pavelló Cocoon està ubicat en una de les terrasses peatonals del Centre Comercial La Maquinista . La seva finalitat és acollir una àrea de descans per a que el visitat pugui seure i desncansar.

A partir d'una estructura en fusta de quadernes i mampares de contraxapat Marino de Okume, es defineix un volum a cobrir per una superfície contínua de fibra de vidre polida i acabada en color vermell per la cara exterior i banc per la interior.

Geometria y minimalisme

Aquest volum es projecta més enllà del límit del forjat, tot i que el seu ús interior queda limitat per una barana de vidre continuat per el plànol de la barana actual, que es modifica per adaptar el pavelló.

Un paviment de junta oberta, amb tarima de Iroko sobre llistons a nivell d'acabat, permet la circulació de l'aigua per sota del pavelló, mantenint així l'escorrentia actual.

S'escolleix un mobiliari exterior de Vondom que aporta una similar geometria a la de la resta del pavelló.

Fotos de Pavelló Cocoon