Casos d'èxit

Paloma 5

Ubicació: Barcelona
Disseny: QDE
Direcció facultativa: QDE

Paloma 5

Habitatge situat al centre de Barcelona

Minimalisme

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada de vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten a l'aparcament subterrani de la macro-comunitat. S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i la impermeabilització en mal estat.

Interiorisme

Posteriorment es procedeix a l'impermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble llàmina asfàltica, la primera de betum polimèric plastòmer de 3kgs/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punzonat no teixit.

Després es realitzen nous canals de recollida de aigües i anivellament de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Paloma 5