Casos d'èxit

Pavimento Miramar

Ubicació: Viladecans

Disseny: Aviscon

Direcció facultativa: QDE

Pavimento Miramar

Finca situada en el municipi de Viladecans

Filtracions

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada de vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten a l'aparcament subterrani de la macro-comunitat.

S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirant el paviment existent i l'impermeabilització en mal estat.

Armadura

Posteriorment es procedeix a l'mpermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble llàmina asfàltica la primera de betum polimèric plastòmer de 3 kgs/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punzonat no teixit.

Després es realitzen nous canals de recollida d'aigües i nivelació de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Pavimento Miramar