Casos d'èxit

Rehabilitacion integral de finca en Sta Coloma de Cervelló

Ubicació: Santa Coloma de Cervelló

Disseny: QDE

Direcció facultativa: QDE

Rehabilitacion integral de finca en Sta Coloma de Cervelló

Finca ubicada en Sta. Coloma de Cervelló

Estructura

Finca a quatre vents que pateix de un gran problema estructural a la cimentació al estar construïda sobre un terreny tou. Aquest fet provoca diferents desperfectes produïts pel mal assentament, per la qual cosa tras desenvolupar el projecte, es realitza una rehabilitació integral de la finca. Es realitza un realçament de la cimentació mediant micro-pilotes fins 15m de profunditat.

Es refan les balustres en mal estat recomponentles amb varetes d'acer inoxidable per remarcar la seva elegància, la seva visibilitat i el seu acabat d'origen.

Rehabilitació 100%

S'impermeabilitzen els balcons i reparen les cantonades del forjat i les jardineries.

S'hidròfuga i reparen les façanes d'obra-vista i murs exteriors. Es recomposa el paviment en les zones intervingudes.

S'impermeabilitzen cobertes i reparen baranes metàl·liques.

Tota una rehabilitació integral.

Fotos de Rehabilitacion integral de finca en Sta Coloma de Cervelló